GIDA BANKACILIĞI VERGİSEL AVANTAJLARI

1- Ticari işletmeye dahil gıda maddelerinin maliyet bedeli, bağışı yapan vergi mükellefiyeti adına gider olarak kaydedilir. 2-Ticari işletmeye dahil olmayan gıda maddelerinin maliyet bedeli, bağışı yapan vergi mükellefiyetinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır. 3– Katma Değer Vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları gıda bağışlarının toplam tutarlarını ilgili dönem beyannamesinde 6. ve 7. satıra dahil edilerek beyanda bulunabilecekler. […]