AKİKA KURBANI

Yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne “akîka” denir. Böyle bir çocuk ihsan ettiği için Yüce Allah’a şükür olmak üzere kesilen kurbana da “akîka” adı verilmiştir. Bu kurbana “nesike” de denir. Akîka kurbanı Hanefîlere göre mubah veya mendup, diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnet, Zâhirîler’e göre ise vaciptir.

İbn Abbas (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı olarak birer koç kesmiş ve ümmetine de yeni doğan erkek ve kız çocukları için akîka kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir.

Ancak Hanefîler akika kurbanı ile câhiliyye devrinde Recep ayının ilk on gününde kesilen “atîre” veya “recebiyye” denilen kurbanların neshedildiğini kabul ederler. Çünkü Hz. Aişe’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kurban, kendisinden önceki bütün kurban kesimlerini neshetmiştir” Ancak Allah rızası için kesilecek bu kurbanları yasaklayan özel bir hüküm bulunmadığı için isteyen bunları yapar, isteyen yapmaz.

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden ergenlik çağına ulaşıncaya kadar kesilebilirse de, doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.

Bu kurbanın amacı doğum, düğün gibi sevinçli olayların çevreye duyurulması, mutluluğun onlarla paylaşılması ve sonuçta sosyal yapının ve dayanışmanın güçlenmesidir.

Kurban olmaya elverişli olan her hayvan akikaya da elverişli sayılır. Erkek çocuk için kesileceği gibi kız çocuğu için de kesilir ve her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur.

Kesilen akîka kurbanının etinden kurban sahibi, aile bireyleri ve yakın dostları yiyebileceği gibi, yoksullara da dağıtılabilir.

Tags :

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir