AKİKA KURBANI

Yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyüne “akîka” denir. Böyle bir çocuk ihsan ettiği için Yüce Allah’a şükür olmak üzere kesilen kurbana da “akîka” adı verilmiştir. Bu kurbana “nesike” de denir. Akîka kurbanı Hanefîlere göre mubah veya mendup, diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnet, Zâhirîler’e göre ise vaciptir. İbn Abbas (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. […]